Hva er egentlig greia med 10.000 skritt om dagen?

Og har det egentlig noe for seg?

Det enkle svaret er JA, samtidig som at det kommer jo an på både utgangspunkt, hva annet fysisk aktivitet man gjør i løpet av en dag og hva som er realistisk å få til. Uansett er det ingen tvil om at det å gå og bevege på kroppen har positive effekter både for den mentale og fysiske helsen vår.

Det er faktisk ikke noe forskning som tilsier at akkurat 10.000 skritt er det magiske tallet som automatisk gir god helse og bra form. Man tror at tallet stammer fra et japansk firma som skulle selge skrittellere i forbindelse med OL i Tokyo i 1964, og som brukte 10.000 skritt som en viktig del i markedsføringen av produktet. Skrittellerne og markedsføringen ble en suksess og siden den gang har målet om 10.000 skritt spredt seg over hele verden. I dag er det også flere software-programmer til utstyr som aktivitetsmålere, klokker og smarttelefoner, som har 10.000 skritt som referansemål. Selv om det imidlertid er lite forskning på hvor mange skritt som er optimalt å gå i løpet av en dag, så kan 10.000 skritt være et godt og motiverende mål for mange.

Har du et ønske om å gå mer i hverdagen, så er et godt tips å øke skrittmengden gradvis, for eksempel med 1000 skritt mer hver dag i en uke. Starter du på gjennomsnitt 4000 skritt om dagen så kan dermed målet for de kommende dagene være å gå 5000 skritt per dag. Neste uke, eller når du er klar for det, øker du til 6000 skritt om dagen og så videre. Bryt opp stillesittingen dersom du har kontorjobb ved å ta små pauser, ta beina fatt fremfor bilen (spesielt over kortere avstander), hopp av bussen et stopp tidligere, gå mens du snakker i telefonen og ta trapper i stedet for heis.

Uansett er det viktig å huske at noen skritt ekstra her og noen skritt ekstra der, faktisk kan bidra til mange ekstra tusen skritt over lengre tid. Og effekten av bare bitte litt mer fysisk aktivitet er større enn man har visst, ifølge en systematisk gjennomgang av forskning gjort i flere land. Selv små rusleturer reduserer risikoen for for tidlig død, konkluderte professor Ulf Ekelund på Norges idrettshøgskole, som sto bak en metaanalys publisert i The BJM (British Medical Journal)

I 2019 ble det publisert en studie i JAMA Internal Medicine hvor forskerne fant at eldre kvinner som gikk mer enn 4400 skritt hver dag, levde klart lenger enn de minst aktive kvinnene. Risikoen for død falt med økende antall skritt daglig, faktisk hele 15 prosent for hver ekstra 1000 skritt per dag, men gevinsten økte ikke lenger når man kom til 7500 skritt. Det var over 16.000 kvinner med i studien og de hadde en snittalder på 72 år.

Et annet forskerteam så på en annen gruppe med rundt 4800 personer i kategorien «voksne over 40 år». Også her viste resultatene at de som gikk mest, også levde lenger.

Ha en sporty helg!

– Silje Bjørnstad –

(Utdrag av dette innlegget er fra denne artikkelen jeg har skrevet for VG Vektklubb)